Näiden opistoseurojen tunnuslauseen mukaisesti saamme kaikki olla osallisia samasta Jumalan armosta. Syntinsä anteeksi saanut ihminen saa elää todeksi tämän armon. “Uskon kauttakin me ymmärrämme, että silloin on kysymys jostakin vielä paljon syvemmästä, merkityksellisemmästä”, todettiin opistoseurojen ensimmäisen päivän Aamukahvilla-ohjelmassa. “Se [osallisuus armosta] tuo tarkoituksen elämään, se tuo toivon tulevasta.” Kokemus Jumalan seurakunnan osallisuudesta on rohkaissut myös seurojen järjestäjiä ja antanut voimia tehdä tärkeää Jumalan valtakunnan työtä.

 

Myös tänään kuullun Päivän seuravieras -ohjelman haastateltavat olivat kokeneet, että eri kieltä puhuvien ja toisenlaisessa kulttuurissa eläneiden uskovaisten kanssa Pyhän Hengen yhteyden kokeminen voi puhutella hyvin voimakkaasti. Tarvitsemme toisia uskovaisia ihmisiä ympärillemme. Yhteinen usko yhdistää, vaikka elämän ulkoiset puitteet saattavatkin olla hyvin erilaiset. Radion ja netin kautta kuultavat seurat muistuttavat meitä siitä, että Jumalan valtakunta ei tunne maantieteellisiä rajoja.

 

Myös seuroja pienemmällä läheisten porukalla viettäessä voi kokea voimakasta osallisuutta Jumalan seurakunnasta. On suurta Jumalan armoa, että tekniikka mahdollistaa seurojen kuuntelun meille kaikille, myös niille, jotka eivät erilaisten syiden vuoksi ole ehkä koskaan päässeet paikan päällä järjestettäviin seuroihin.