Tämän vuoden Jämsän opistoseuroissa on puhuttu armollisesta Jumalasta, jonka eteen saamme tulla sellaisina kuin olemme. 

Olemme saaneet pysähtyä Jumalan sanan äärelle siellä missä kulloinkin olemme, osa myös pieniin opistoseuratapahtumiin. Seurapuheiden alla on toteutunut se, että kaikki olemme saaneet olla osallisia samasta armosta.

Sunnuntain seurapäivänä on kuultu paljon siitä, miten Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Se tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia Jumalan edessä. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja Jumalalle rakas. 

Vaikka toisella ihmisellä olisi itselle vastakkaisia ajattelutapoja, voi erilaisuudesta huolimatta päästä rakentavaan yhteyteen. Uskovainen haluaa kunnioittaa ja arvostaa jokaista ihmistä.

Aihe oli esillä esimerkiksi tämän päivän pyhäkoulussa ja Päivän seuravieras -ohjelmassa. Pyhäkoulun, seurapuheet ja muut ohjelmat voit kuunnella myös jälkikäteen Kesäseuraradion sivuilta.